SEHSO Rotterdam

Doelstelling, missie en visie

Ons doel als SEHSO Rotterdam is Rotterdamse studenten geneeskunde, medische hulpverlening en verpleegkunde met interesse in de acute zorg verenigen en hiervoor enthousiasmeren door middel van het organiseren van activiteiten zoals lezingen, workshops en trainingen. Hierbij staan (interdisciplinaire) samenwerking en de ontwikkeling van de toekomstige zorgprofessional centraal.

SEHSO Rotterdam is een interdisciplinaire vereniging voor geneeskunde, medische hulpverlening, en verpleegkunde studenten met interesse in de acute zorg. Als vereniging bieden wij studenten de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in interdisciplinair samenwerken. Om optimale kwaliteit van zorg te kunnen bieden in de acute setting is deze interdisciplinaire samenwerking van groot belang, zeker die tussen arts, medisch hulpverlener en verpleegkundige. SEHSO Rotterdam organiseert activiteiten zoals lezingen, workshops en trainingen om de toekomstige acute zorg professionals kennis te laten maken met elkaar en ze de gelegenheid te bieden om samen zich op theoretisch en praktisch gebied te verdiepen in het toekomstige werkveld.

SEHSO Rotterdam wil dat álle Rotterdamse geneeskunde, medische hulpverlening en verpleegkunde studenten met interesse in de acute zorg de kans hebben om al tijdens hun studie interdisciplinair samen te werken en samen verdiepende kennis op het gebied van acute zorg op te doen. SEHSO Rotterdam wil een organisatie zijn die studenten zowel met elkaar als met alle professionals, ziekenhuizen, opleiders en werkgevers binnen de acute zorg in de regio Rotterdam-Rijnmond verbindt. Onze droom is dat elke toekomstige arts, medische hulpverlener of verpleegkundige in de Rotterdamse acute zorg zijn of haar eerste connecties én ervaringen met het werkveld en elkaar via SEHSO Rotterdam gemaakt heeft.


Via onderstaande knop is onze toekomstvisie te downloaden:

SEHSO Rotterdam is niet de enige SEHSO van Nederland, in Amsterdam en Utrecht bestaan er ook SEHSO’s die studenten en professionals binnen de acute zorg met elkaar verbinden. Studeer jij in een van de bovenstaande steden en wil jij je ook bij SEHSO aansluiten? Klik dan op een van de buttons om naar de SEHSO in jouw stad te gaan!

De algemene voorwaarden evenementen, het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging zijn via de onderstaande knoppen te downloaden: